In memoriam Cor Spanjers


Wij ontvingen het droevige bericht dat onze gildebroeder Cor Spanjers, op maandagavond

8 oktober, op 76-jarige leeftijd, vredig is ingeslapen.

Cor Spanjers

 In memoriam

 

We waren geschokt toen we kort na het gildefeest in Udenhout op 8 juli jongstleden, hoorden dat Cor ongeneeslijk ziek was. Cor, die sterke gezonde boerenzoon uit Straten. Cor, die het gilde als tamboer zo vaak, zo trouw voorging. Cor, die genoot van alles wat er zich binnen ons Sint Joris gilde afspeelde en ook altijd aanwezig was. Op de laatste teerdag hebben we zijn 40 jarig lidmaatschap nog mogen vieren. Helaas was dat zijn laatste jubileum.

 

Samen met zijn vrouw Mien heeft hij zonder veel woorden, want zo kennen wij Cor, de tijd die hem restte bewust geleefd. Nog honderden kilometers fietsen, nog sla in zijn moestuin uitplanten en het snoeisel van hun beukenhaag zou hij zelf wel opruimen. Zijn tuin was een van zijn passies, net als zijn varkenshouderij, waar hij zo trots en glunderend over kon vertellen.

 

Cor was niet alleen tamboer binnen het gilde, maar was op de achtergrond op velerlei wijze zeer actief voor ons gilde. Cor werd in 1978 gildebroeder van Sint Joris en zette zich samen met zijn vrouw Mien in voor de volksdansgroep van destijds. Daarna is hij tot heden blijven deelnemen aan de stokkendans. Hij heeft zich altijd ingezet voor verschillende organisatiecommissies en in 1992 werd hij tamboer. Van 1998 tot 2006 was hij als deken lid van de gilde-overheid.

 

Cor was trouw bezoeker van de repetities, een kaartavond sloeg hij zelden over en bij teerdagen, optredens en andere gelegenheden was Cor altijd present.

 

Stilzwijgend, maar terdege bewust van zijn situatie, heeft Cor op 3 september tijdens een ingetogen, maar gezellige bijeenkomst met tamboers, bazuinblazers en anderen, al afscheid van zijn gilde genomen. Nu al is duidelijk dat hij een lege plek achterlaat waaraan we nog vaak herinnerd zullen worden.

 

Nu is het onze gildeplicht om voorgoed afscheid van Cor te nemen en hem voor het laatst te groeten. We wensen Mien, Frank, Renate, Mirjam, Edrië en kleinkinderen heel veel sterkte.

 

Cor, rust zacht.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.