De vier Oirschotse gilden op visite bij Bisschop Mgr. de Korte

Het afgelopen jaar hebben de vier Oirschotse gilden samengewerkt aan het opstellen van het zogenaamde Mixta rapport. Het Mixta rapport bevat alle gebruiken en afspraken die de vier Oirschotse gilden hebben met de parochie R.K. Sint-Odulphus van Brabant te Oirschot.

Van oudsher hebben alle schuttersgilden van Brabant, dus ook de Oirschotse gilden, een nauwe band met de Rooms Katholieke kerk. Ondanks dat gilden en het geloof verder van elkaar lijken af te staan dan vroeger het geval was, hebben alle Oirschotse gilden een bijzondere en hechte band met de parochie, in het bijzonder met pastoor Spijkers en pastor van Nunen.

 

De wens van zowel de gilden als ook van het pastorale team, ingegeven door de vorige Bisschop Mgr. Hurkmans, was om alle afspraken en gebruiken ook voor de toekomst vast te leggen, zodat de onderlinge band gewaarborgd blijft.

Door een prettige onderlinge samenwerking is dit gelukt en is eind december het rapport aan pastoor Spijkers aangeboden.

 

Ook vanuit het bisdom was er bijzondere interesse in dit rapport en op woensdag 31 januari hebben Ruud Rijcken, Leo Schellekens, Wim van de Biggelaar en Sjef Vingerhoeds namens de Oirschotse gilden het rapport aangeboden aan Bisschop Mgr. de Korte. Onder het genot van een heerlijke kop koffie had men samen met de Bisschop en zijn secretaris, de heer Van Genugten, een goed gesprek over de gilden en wat het gildeleven inhoudt. De Bisschop gaf zelfs een rondleiding in zijn woning aan de Parade in Den Bosch, wat een grote indruk achterliet. Alleen al dat iemand een aantal ‘vreemdelingen’ zomaar een inkijkje geeft in zijn privéleven.

 

De Oirschotse gilden bedanken Mgr. de Korte en de heer Van Genugten voor de gastvrijheid! En bij de Oirschotse gilden bent u altijd van harte welkom.2018-01-31-PHOTO-00000054.jpg2018-01-31-PHOTO-00000052.jpg