Boeren, burgers en buitenlui,

Dit was het thema van de open monumentendag 2017. Op zaterdag 9 september was het gezellig druk op de Oirschotse markt en was er een leuk en divers programma in elkaar gezet. Zo kwam er een kudde schapen (250) met herders op de markt aan. Hun demonstraties trokken veel bekijks.

Verder was er een wedstrijd voor dorps- en stadsomroepers. Deze sier- en kleurrijke mensen roepen hun mededelingen en teksten aan het volk zodat ze op de hoogte zijn van het nieuws of belangrijke zaken. Dit middeleeuws gebeuren past natuurlijk prachtig bij onze eigen gildetradities, vandaar dat vanuit de organisatie de vraag kwam om deze wedstrijd op te luisteren met een gildeoptreden.

Met een mooi afvaardiging tamboers, bazuinblazers, vendeliers en overige gildebroeders hebben we een mooi presentatie op de Oirschotse markt mogen verzorgen. Behalve de traditionele vendelgroet dansten we de stokkendans, die we de laatste tijd al weer meerdere malen hebben uitgevoerd en overal veel bewondering krijgt. We sloten af met een bijzondere vendelgroet, waarbij de tamboers en bazuinblazers diverse marsen speelden en waarbij de vendeliers diverse 'vrije oefeningen' lieten zien. De moeilijke capriolen die werden uitgehaald kostten zichtbaar kruim bij de vendeliers, maar werden door het massaal toegestroomde publiek, waaronder onze nieuwe burgemeester, enorm gewaardeerd. We sloten af met een goed glas bier bij Oud Brabant en kunnen terugkijken op een leuk optreden op onze eigen Oirschotse markt.