AANLEG NIEUWE GRASMAT

Zo'n 40 jaar geleden werd de grasmat op ons gildeterrein aangelegd. Toen nog met de functie van een voetbalveld voor de buurtverenigingen, die toen nog bloeiende buurtvoetbalclubs kenden. Vanaf 2001 heeft ons gilde dit terrein in eigendom. Nu, na zo'n 40 jaar intensief gebruik door voetballers en later het gilde werd de slijtage zichtbaar. Om die reden is besloten om de gehele grasmat opnieuw aan te leggen, zodat we volgend jaar op een mooie grasmat het koningsschieten kunnen organiseren.


Eind augustus is het veld bemest, enkele schutters hebben dit gemerkt toen ze dachten dat de
meeste mest wel weg was en toch een pijltje gingen schieten. Daarna is gespoten tegen het
onkruid, na de kermis is gestart met freezen en vorige week is het veld ingezaaid.

De consequentie hiervan is dat we in het najaar en de winter geen gebruik kunnen maken van ons
veld en we hier dus ook zeker niet overheen mogen rijden en lopen. In goede samenwerking met
de Oirschotse gilde hebben we een oplossing gevonden voor de winterverschieting, die gaat dus
gewoon door.
Ondanks de ongemakken zijn we er van verzekerd dat we volgend jaar een prachtig nieuwe
grasmat hebben, waar we weer vele jaren heel veel plezier mee gaan hebben.