In memoriam Herman Onland

Wij ontvingen het droevige bericht dat op zondag 1 september jl. onze gildebroeder Herman Onland op 65 jarige leeftijd is overleden.


Herman Onland

In memoriam


We wisten het allemaal, Herman had het ons kort voor de teerdag in juni geschreven. Hij zou niet lang meer onder ons zijn. Net als Herman waren wij er allemaal op voorbereid. Desondanks komt het bericht van zijn overlijden toch nog zeer onverwacht. Ondanks het verdriet bleef Herman zijn laatste levensfase op zijn kenmerkende wijze inhoud geven. Niemand van ons leeft voor zichzelf alleen, en dat geldt zeker voor Herman. Hij bleef dienstbaar aan de vele dierbaren dichtbij huis en de hulpbehoevenden ver hier vandaan. Daar heeft ook het gilde in mogen delen. Met een onwrikbaar katholiek geloof is Herman nu van ons heengegaan.


Herman werd meteen na zijn aanmelding als gildebroeder in 1984 lid van de volksdansgroep en werd tamboer. Hij heeft jaren leiding gegeven aan de dansgroep en was voorman bij de stokkendans. Bij de drie door ons georganiseerde gildefeesten zorgde hij voor de kerkelijke ceremonie en nam het voortouw bij de samenstelling en repertoire van het gildekoor. Hij was een bijzonder toegewijd gildebroeder. Hij zette zich niet alleen in voor ons gilde, maar deed dat voor alle verenigingen en organisaties, waar hij deel van uitmaakte. Zijn sociaal maatschappelijk hart lag in Oirschot en haar inwoners en bij de velen, die zijn warme belangstelling en ondersteuning genoten.


Iets meer dan een week geleden, op 26 augustus, sloot Herman na de repetitie van het trommen voor het laatst ons gildehuis en deed hij met moeite de poort van ons gildeterrein, waar hij zo graag vertoefde, definitief achter zich dicht. Hij voelde zich niet goed en zag op tegen het bloedonderzoek, dat vervolgens ook een dramatisch slecht vooruitzicht voorspelde.


Dankbaar kijken we terug op de onvervangbare rol die Herman in ons gilde vervulde.


Moge hij rusten in vrede.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.