Teerdag 2019

Op 17 juni was het dan weer zover, de jaarlijkse teerdag van onze guld was weer aangebroken.

 

Om 8:30 uur begonn ook dit jaar weer onze teerdag met de gebruikelijke mis, echter werd de mis dit jaar voorgegaan door de jubilerende gildebroeder Jan van Lieverloo. Na de mis gingen we met zijn allen naar 't Zand om te ontbijten, om vervolgens onze jubilerende gildebroeders, Jan van Lieverloo, Johan van Overbeek en Joost Verhagen (allen 25 jaar lid), in het zonnetje te zetten. Ook werden hier de nieuwe vendels onthuld. En natuurlijke werd door Martien van Loon zijn nieuwe schitterende Koningsschild aangeboden.

 

Martien:

Vandaag op de jaarlijkse teerdag van het Sint Joris Gilde Oirschot hebben wij ons koningsschild aangeboden.

Op de voorkant van ons koningsschild staat de volgende tekst en afbeeldingen:

Zoals gebruikelijk bij ons gilde zit er aan de bovenkant een kroon en hierin zijn de jaartallen 2018 - 2022 van dit koningschap gegraveerd.
Als je van midden boven naar beneden gaat staat er Koning Martien van Loon en Koningin Agnieszka met zonen Wojtek en Max. Waar bij de letters M van Martien en L van Loon zijn opgelegd.
Onderaan staat Sint Joris Gilde Oirschot gegraveerd.
Als je van midden boven naar links onder gaat staat er Koning Martien zoon van Henk van Loon. Ook hier is de H van Henk opgelegd en boven Henk is een kruisboog, twee pijlen en een kroontje gegraveerd als teken van oud koning met daarin de jaartallen 1943 en 2018. In 1943 was onze pa geboren en vorig jaar overleden.
Als je verder links boven kijkt mis je een stuk van het schild wat verwijst dat onze pa er niet meer is en dat we hem missen.
Aan de rechterkant sta ik als schutter afgebeeld met de kruisboog naar beneden als eerbied aan onze pa. De schutter is gedreven en op het schild geplaatst.

Op de achterkant van ons koningsschild staat de volgende tekst:
Op maandag 28 mei tijdens de teerdag lukte het mij om voor de tweede keer koning te schieten.
De eerste keer was 24 jaar geleden op 24 jarige leeftijd.
In 1998 werd ik opgevolgd door mijn vader en kruisboogmaker Henk van Loon.
Twee weken voor het koningschieten is mijn vader zeer onverwacht overleden.
Nu weer koning te zijn geworden geeft een dubbel gevoel.
Een gevoel van trots en eerbetoon aan mijn vader.

 

Na de vendelgroet voor de jubilarissen konden we op weg om de koning en vaandrig uit te halen. Om vervolgens de hoofdman uit te halen. 's Middags waren we weer terug op ons gildeterrein, waar we hebben geschoten om de koningsprijzen, gewonnen door Joris Vingerhoeds, Jo van Overbeek en Sjaak Smits. Daarna werd er gestreden om het Hein en Gerrie van Hout Wisselschild, deze werd na een bloedstollende kamp van wel 12 schoten gewonnen door Henk van Loon.

 

Het bleef nog lang onrustig na de strijd. De foto's zijn hier terug te vinden.