D A T A      
KWARTET 30-mei   6-jun   13-jun   20-jun   24-jun  
  TIJD BOOM TIJD BOOM TIJD BOOM TIJD BOOM TIJD BOOM
Pallande Shooters 19.00 1 19.30 2 20.00 3 20.30 4 16.00 5
Schorriemorrie 19.00 2 19.30 3 20.00 4 20.30 5 16.00 6
Kennie Schieten 19.00 3 19.30 4 20.00 5 20.30 6 16.00 1
Af=Gunstig 19.00 4 19.30 5 20.00 6 20.30 1 16.00 2
Spaantjes 19:00 5 19.30 6 20.00 1 20.30 2 16.00 3
Brandweer 19.00 6 19.30 1 20.00 2 20.30 3 16.00 4
Stappers 19.30 1 20.00 2 20.30 3 19.00 4 16.30 5
Draken 19.30 2 20.00 3 20.30 4 19.00 5 16.30 6
Papketel 19.30 3 20.00 4 20.30 5 19.00 6 16.30 1
Boogschutters 19.30 4 20.00 5 20.30 6 19.00 1 16.30 2
Eerste de Beste 19.30 5 20.00 6 20.30 1 19.00 2 16.30 3
Buufkes 19.30 6 20.00 1 20.30 2 19.00 3 16.30 4
Gemiddels 7 20.00 1 20.30 2 19.00 3 19.30 4 17.00 5
Gasten  20.00 2 20.30 3 19.00 4 19.30 5 17.00 6
St Gap 20.00 3 20.30 4 19.00 5 19.30 6 17.00 1
Nachtegalen 20.00 4 20.30 5 19.00 6 19.30 1 17.00 2
Junior Schutters 20.00 5 20.30 6 19.00 1 19.30 2 17.00 3
Alpenbloempjes 20.00 6 20.30 1 19.00 2 19.30 3 17.00 4
In t Verschiet 20.30 1 19.00 2 19.30 3 20.00 4 17.30 5
vd Boom 1 20.30 2 19.00 3 19.30 4 20.00 5 17.30 6
de Musketiers 20.30 3 19.00 4 19.30 5 20.00 6 17.30 1
Doeltreffend 20.30 4 19.00 5 19.30 6 20.00 1 17.30 2
Champs 20.30 5 19.00 6 19.30 1 20.00 2 17.30 3
vd Boom 2 20.30 6 19.00 1 19.30 2 20.00 3 17.30 4