Sint Joris Gilde teerdag 2013,

 

Passend in de traditie heeft ons gilde afgelopen maandag, de 1ste maandag na 2e Pinksterdag, de jaarlijkse teerdag beleefd. Vanaf de H. Mis in het Sint Antonius kapelletje tot aan de afsluiting op ons gildeterrein heeft de zon zijn uiterste best gedaan om een bijdrage te leveren aan de feestvreugde en dat is zeer zeker goed gelukt.

Onze pastoor is ons voorgegaan in de dienst voor onze overleden en nog in leven zijnde gildebroeders/-gildezusters met een speciale intentie voor onze gildebroeder Harry van Hal en onze gilde vriendin Marisha van den Berkmortel, beide zijn helaas het afgelopen gildejaar overleden. Gildebroeder Herman Onland had zelfs speciaal een prachtig nieuw gildelied, over Sint Joris, hiervoor geschreven.

Daarna ons gilde ontbijt, met de befaamde warme worst,  bij ’t Zand en het huldigen van de jubilarissen, 4 in totaal dit jaar. Vanwege hun 25 jarig lidmaatschap kregen Jan van Esch, Henk van Loon jr. en Cees van Hout de zilveren Sint Joris speld van onze hoofdman. Het bestuur van de kring van het Kwartier van Oirschot heeft Cees van de Vleuten een kringonderscheiding uitgereikt vanwege zijn 40 jarig lidmaatschap. Allemaal nogmaals van harte gefeliciteerd met deze mijlpalen.

Om ons (nieuwe) gildehuis nog beter aan te kleden /op te fleuren, hebben we dit jaar een aantal nieuwe foto’s laten maken van het voltallige gilde. Onder de zeer professionele begeleiding van fotograaf van den Oetelaar is dat na ruim een uur poseren ongetwijfeld goed gelukt. Het eind resultaat valt z.s.m. te bewonderen in ons gildehuis.

Een koning en koningin die “over de loop” wonen kunnen bij het Sint Joris Gilde slechts 1 keer in de 4 jaar thuis uitgehaald worden en dat was dit jaar het geval. Heel de guld op “transport” dus van Straten naar de Donkhoeve in de Polsdonken / Priemsteeg. Het was een prachtig festijn waarbij de trotse koning en koningin, de families en de buren volop genoten hebben van de vendelgroet, de verbroedering  en de aangeboden drankjes, broodjes  etc.

Vanaf de Donkhoeve terug naar Straten om onze hoofdman uit te halen en om de gilde boom, samen met de genodigden, te vrijwaren van alle boze geesten en om de vendel groet in ontvangst te nemen. De jaarlijkse donatie aan een goed doel is dit jaar door Thomas van Laarhoven uitgereikt aan Amalia Zorg, de Oirschotse organisatie waar hij zelf als vrijwilliger aan verbonden is. Onze vaandrig Peter van den Berkmortel heeft na vele jaren trouwe en toegewijde inzet helaas, om zeer begrijpelijke redenen, dienen te besluiten om zijn gildevaan over te dragen aan zijn opvolger. Vanaf deze teerdag is Sjef Vingerhoeds onze nieuwe vaandrig.

De notabelen (Pastoor Spijkers / Burgemeester Severijns / oud notaris Peters) hadden (te)veel moeite om de boom vrij te schieten voor de verschieting om het Hein en Gerry van Hout wisselschild, uiteindelijk lukte onze hoofdman dat wel. De verschieting is na een zeer spannende kamp gewonnen door, opnieuw,  Thomas van Laarhoven (rising star???). Gerry van Hout heeft aansluitend het hieraan verbonden wisselschild aan gildebroeder Thomas uitgereikt.

De teerdag hebben we sfeervol en gezellig afgesloten met een zeer goed verzorgd buffet, van onze gildebroeder Arno Smits, en de nodige drankjes.

Een selectie van de vele gemaakte foto’s worden binnenkort op de site van het gilde geplaatst en geven een hele mooie inzage in deze voor het gilde prachtig verlopen teerdag.

Kalender

zo jan 21, 2018
Piet Schellekens wisselschild
___________
do jan 25, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo jan 28, 2018
Winterverschieting 4 OG
___________
do feb 08, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo feb 11, 2018
Wintercompetitie 4OG
___________
do feb 22, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo feb 25, 2018
Wintercompetitie 4OG
___________

Log in