Sint Joris Oirschot huldigt 5 jubilarissen

Lang lid zijn van een gilde is geen kunst, maar lang een waardevol lid van een gilde is dat zeker wel.
Op de teerdag, maandag 1 juni kon hoofdman Ad Smits 5 jubilerende gildebroeders in het zonnetje zetten en bedanken voor hun diensten tot zover.

jubilaris
Toine van Hout (25 jaar lid) werd als lid van een echt gildegezin al op jonge leeftijd betrokken bij het gildewezen. Op 14-jarige leeftijd schoot hij onder deskundige leiding van Henk van Loon senior zijn eerste pijlen. Op 23 juni 2002 schoot hij koning van het gilde, hierdoor had hij 12 jaar lang een functie had binnen de overheid van het gilde. Tijdens de gildefeesten van Sint Joris in 2003 en 2011 had Toine de leiding over alles wat er zich in en om de tent voltrok. In 2017 is hij voorzitter van de stichting, die dan de organisatie van een andermaal vernieuwend gildefeest op zich neemt.
Ook Henk van de Schoot is dit jaar 25 jaar lid. Henk is weliswaar geen actief schutter, tamboer, bazuinblazer of vendelier, het gilde doet nooit tevergeefs een beroep op Henk als er gewerkt of georganiseerd moet worden. Het huisadres van Henk dient tevens als vertrekpunt als de huidige koning Rien van Ruremonde uitgehaald wordt.
Huib Hamers (25 jaar lid) trouwde met een dochter van de toenmalige hoofdman en raakte zo bekend met Sint Joris en het gildewezen. Huib werd direct actief en sloot zich samen met zijn vrouw Maria aan bij de dansgroep. Vanaf 1992 is hij tamboer. Na 2 jaar als knecht in de overheid te hebben gezeten werd hij 1996 rentmeester. Deze functie heeft hij dit jaar na bijna 20 jaar overgedragen. In 2003 en 2011 was Huib tevens penningmeester van gildefeesten.
Jan van Overbeek (25 jaar lid) werd pas op 45 leeftijd lid van het gilde. De hele familie van Overbeek is goed vertegenwoordigd binnen het gilde. Ook Jan sloot zich samen met zijn vrouw Jo aan bij de dansgroep van het gilde. Daarnaast is Jan actief schutter en is hij vaak te vinden op het schietterrein. Schilden heeft Jan nog nooit gewonnen, maar wat niet is kan nog komen. En als dat niet zo is zal hij het ook goed vinden.
Tiny van de Ven is vanaf 1975 lid, dus al 40 jaar. Hij begon als vendelier, maar na 2 jaar kwamen de gildeactiviteiten op een laag pitje te staan. Tot in 1989; de bazuinblaasgroep werd opgericht. Als leider van de bazuinblaasgroep heeft Tiny de groep bazuinblazers op de kaart weten te zetten van het Brabantse gildewezen. Deze groep leidt hij nog steeds en deze groep heeft door de jaren heen circa 40 prijzen gewonnen, waarvan 6x het federatietoernooi. Individueel won Tiny meer dan 35 prijzen en waarschijnlijk zullen er nog velen volgen. Tijdens koningsdag 2014 werd hij wegens zijn veelzijdige maatschappelijke inzet benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Hoofdman Ad Smits was dus terecht trots op een veelzijdige en betrokken groep jubilarissen die samen met de overige leden een stabiele basis vormen voor de toekomst van het Sint Joris gilde.

Kalender

zo jan 21, 2018
Piet Schellekens wisselschild
___________
do jan 25, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo jan 28, 2018
Winterverschieting 4 OG
___________
do feb 08, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo feb 11, 2018
Wintercompetitie 4OG
___________
do feb 22, 2018
Kaartavonden Sint Joris
___________
zo feb 25, 2018
Wintercompetitie 4OG
___________

Log in